Pendentif Almas · Diamant blanc or blanc – Maison haddad Paris – vue 1

Pendentif Almas · Diamant blanc or blanc - Maison haddad Paris - vue 1

Pendentif Almas · Diamant blanc or blanc