Pendentif Almas · Diamant blanc or blanc – Maison haddad Paris – vue 2

Pendentif Almas · Diamant blanc or blanc - Maison haddad Paris - vue 2

Pendentif Almas · Diamant blanc or blanc